Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė
  • organizuoja vaikų meninį ugdymą per judesį, šokį;
  • sudaro sąlygas laisvams vaikų judėjimui, ugdo taisyklingą vaikų laikyseną bei kvėpavimą
  • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių mokytojais: lanksčiai derina savo  veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
  • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
  • rengia vaikus dalyvauti įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose.