Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

                

                    DIREKTORIUS

   direktoriui pavaldūs

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

jam pavadūs :

      

      ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

      ūkvedys

     virtuvės darbininkas

     Virėjas

     valytojas

     kiemsargis

     skalbinių išdavėjas

     sandėlininkas

 

 

 

       DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI    

                 jam pavadūs :

mokytojas (ikimokyklinis ugdymas)

 mokytojas (Priešmokyklinis ugdymas

 logopedas

 meninio ugdymo mokytojas 

 

 

 

 

 

    RAŠTVEDYS