Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė

Lopšelio-darželio "Obelėlė" pedagogai dirba pagal šias programas

  • Priešmokyklinė grupė dirba pagal valstybinę Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą , kuri orientuota į  svarbiausiųjų vaiko  kompetencijų ugdymą, kurios būtinos rengiantis mokyklai.