Kauno lopšelis-darželis
Obelėlė
 • 2016-06-14a.jpg
 • received_4178709482185347.jpeg
 • PB100551.JPG
 • received_522061832488492.jpeg
 • 2016-02-05b.jpg
 • 2016-06-13b.jpg
 • 20210601_102053.jpg
 • 20191112_100032.jpg
 • received_438879674047678.jpeg
 • 2016-01-18a.jpg
 • 20210408_102927.jpg
 • 2016-02-09.jpg
 • received_111562317700175.jpeg
 • received_1122816091555514.jpeg
 • received_149117460596572.jpeg
 • 2016-06-08.jpg
 • received_882742352562349.jpeg
 • 2016-01-20c.jpg
 • received_1071532863346625.jpeg
 • 20191112_101058.jpg
 • received_768745724043430.jpeg
 • received_907793349801122.jpeg
 • received_1081916445648801.jpeg
 • DSC00360.JPG
 • 2016-06-14b.jpg
 • 2016-01-18b.jpg
 • received_481768706384160.jpeg
 • 2016-01-20a.jpg
 • 20210408_095727.jpg
 • received_2919006765084710.jpeg
 • 2016-06-13a.jpg
 • 2016-02-05a.jpg
 • 2016-01-18c.jpg

Vizija ir misija

Vizija

Pasiekti, kad lopšelis-darželis „Obelėlė“ taptų atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atliepianti tėvų lūkesčius, užtikrinanti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų įvairių kompetencijų ugdymo kokybę. Tai institucija kurioje bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo (si) saugioje, jaukioje, patrauklioje aplinkoje.

Misija

Bendradarbiaujant su šeima kvalifikuotai ugdyti vaikus (nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus). Vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas brandinti vaikus  mokyklai, padedant ugdytiniams įgyti kompetencijas (socialinės, pažinimo, meninės, kalbos, sveikatos saugojimo), kurios laiduotų sklandų perėjimą iš darželio į mokyklą. Kurti palankias ugdymo(si) aplinkas  ir užtikrinti geras sąlygas  vaikų socializacijai (žmogiškųjų vertybių įsisavinimui), saviraiškai bei sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes skirtingus gebėjimus turintiems vaikams.

Teikti pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuojant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bendrosios paskirties grupėse.

 

Lopšelis-darželis „Obelėlė“  pradėjo veikti 1962 m., tada jis vadinosi lopšelis-darželis Nr.50. 1994 m. jam buvo suteiktas Kauno lopšelio-darželio "Obelėlė" pavadinimas. Nuo  1997 m. įstaiga vykdo savarankišką ūkinę veiklą.

Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 4 grupės:

 • Mažyliai (1,5-3 m. vaikams) dirba nuo  730 iki 1800 val.
 • Ąžuoliukiai (3-4  m. vaikams) dirba nuo  730 iki 1800 val.
 • Baravykai (4-5  m. vaikams) dirba nuo  730 iki 1800 val.
 • Obuoliukai  (5-6  m. vaikams) dirba nuo  700 iki 1900 val.

Įstaigai nuo 1988 m. vadovauja direktorė Vanda Kepežinskienė.